Klassisk interiör

Att intresset för heminredning är stort, och växande, i Sverige är uppenbart. Det visar inte minst köpkraften som finns inom denna bransch. Under de senaste åren är det till och med en av de branscher som ökar mest. Detta både gällande intresse och konsumtion – även om det ofta går hand i hand.

Omsätter närmare 50 miljarder

Under 2015 köptes det heminredning för närmare 50 miljarder enligt en undersökning av Handelshögskolan i Göteborg. Det presenterades i en konsumtionsrapport som sammanställdes utifrån flera olika faktorer. Nu är det visserligen inte helt lätt att dra en gräns mellan vad som ska klassas som heminredning och vad som hamnar inom andra områden. Men sett över tid har i alla fall denna kategori ökat succesivt. I genomsnitt la varje person då ca 4800 kr på heminredning. År 2015 var ökningen 7 % och det finns inte något som pekar på att ökningen sedan bara fortsatt i samma riktning.

”Hemmet har kommersialiserats”

En orsak till det större intresset för heminredning är att ”hemmet har kommersialiserats”. Det säger i alla fall Maria Fuentes som är en av medförfattarna till fördjupningsdelarna i rapporten. Det har helt enkelt skett förändrade värderingar kring vad ett hem är och vad det står för. Hon menar att denna utveckling skett tack vare kommersiella aktörer men även reklam och kommersiell media.

Vi underskattar hur mycket vi handlar

I undersökningar visar det sig även att konsumenterna överlag underskattar hur mycket pengar som läggs på heminredning. Många tror att man lägger betydligt mindre än vad man gör vilket även innebär att en negativ utveckling ur hållbarhetsperspektiv.

Stor miljömedvetenhet

En trend är alltså att större summor läggs på heminredning och möbler. En annan trend är att second-hand, ekologiskt och andra miljömässiga alternativ växer. För 20 – 25 år sedan var det inte alls lika socialt accepterat att köpa på second-hand som idag. En bransch som växer kraftigt och i vissa kretsar är det till med mer ”inne” att köpa begagnat än nytt. Med tanke på vilka stora heminredningstrender som finns är second-hand även mycket passande. Detta med exempelvis shabby chic där möblerna ska vara slitna och ha en gammal look. Även retro är på frammarsch med produkter med inslag från 50-talet och framåt. Utöver att second-hand ökar blir det även fler tillverkare som erbjuder produkter i ekologiska eller andra miljömärkta material. Allt för att möta marknadens önskemål och behov. Heminredning växer vidare – men med olika inriktningar och trender.